GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP. Z O.O.

Vitaminum E 0,1 g  30 kapsułek
4,35 zł
Rutinoscorbin Active 30 tabl.

Rutinoscorbin Active 30 tabl.

RUTINOSCORBIN Active C stosowany jest w profilaktyce i w uzupełnianiu nie­do­bo­ru kwasu askor­bo­we­go oraz le­cze­nie me­ta­bo­licz­nych na­stępstw hi­po­wi­ta­mi­no­zy. Po­moc­ni­czo: w sta­nach ob­ni­żo­nej od­por­no­ści or­ga­ni­zmu, w le­cze­niu nie­do­krwi­sto­ści, w przy­spie­sze­niu pro­ce­su go­je­nia i bli­zno­wa­ce­nia ran....

15,90 zł